top of page

Acerca de

IMG_4374-copy2.jpg

З а  П р о е к т а


Тежки товари носим... Прегрешения, обиди, грижи, страдания... Не се спираме, падаме, отпадаме, а стъпките ни сърцето на Земята слуша и отекват в недрата ѝ, а Кристалите ѝ ги чуват и пречистват... Мислим премного, говорим премного, и на глас и наум, викаме, плачем... Думите ни клоните на дърветата разлюляват и ехтят, отсявайки ги към Небесата... Забравили за Първопричината, не забелязваме и не виждаме друго, освен тежестите на тленността, бързайки и едва носейки ги...

Когато снимам, често се случва минувачите да се заглеждат в мен с интерес, какво правя, към какво съм насочила обектива си… И, откривайки невидимото за тях, възкликват помежду си: "Ах! Всеки ден минавам оттук, а не бях видял... Не бях видяла... " И лицата им се разведряват, озаряват се, макар и за миг. Насочват мислите си към Изначалното, Възвишеното, Божественото, към което Душите им се стремят, но често не съзнават и не ги чуват…

И така, идеята за изложбата “Чинари“ се роди в една от многобройните ми срещи с Чинарите в Княжеската градина в София. Достолепни, в цялата си прелест и сила, наблюдаваха всеки човек, минаващ по пътя си. От досега с короните на дърветата и клоните им, съзерцавайки ги с камерата, се пренасях във вълшебните им светове и душата ми ликуваше от възторг.

С проекта и изложбата Чинари,  чрез  глас и картина, звук и музика, се опитвам  да  разкажа  личните  им истории, историите на клоните и стъблата им. Общуването се опитвам да пресъздам с помощта на кратки поетични форми и звуци, за да погледнем от друга гледна точка на заобикалящия ни свят на дърветата, да се разкрият образите, които в забързаното си ежедневие не забелязваме. Музикалното и звуково разнообразие цели да изгради допълнителна картина и като пълноценен език да подсили интереса, да фокусира вниманието и усилено да общува с чувствата и емоциите ни, като ни съсредоточава върху представените визуални и поетични форми. Изложбата се стреми да обедини различни подходи в съвременното изкуство – музика, електронен звук, лирични текстове, глас и фотографии.


В проекта участват :

Автор, фотографии, текст, музика, пиано и глас  –  Линда Барбара Карл Вацулка 

Звукозапис, аранжимент,  микс и мастеринг  –  Павел Стойчев

Превод  –  Милена Кардалева

Връзки с обществеността  –  Маргарита Енева

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура“.

Специално и от сърце благодаря  на всички мои Учители и Августина Василева Вацулка, Георги Йосифов,
Николай и Мария Илиеви, Милена Божанова и Кирил Вандов.

bottom of page