top of page

Музика и Текст

IMG_4795а-copy-2еu.jpg

Гласът на Чинарите

Виждам те!

Накъде си се загледал пак?

За какво мислиш?

Чу ли?

Птица прелетя!

Заражда се живот и прославя с песните си Сътворението...

Виж -

Нежни клони, с пъпки на листенца, сънуващи Вселенското  Слънце, тихо се разкриват пред очите ти...

Къде е Красотата?

Огледай се!

В Светлината на Слънчевите Лъчи е!

Накъде тръгна пак?

Стъпките ти корените ни дочуват...

В недрата земни отекват...

Сърцето на Земята слуша вашия ход…

Думите ви чуват ги кристали…

Гласовете, прошепнати в клоните, ехтят и се отсяват за Небесата…

Истина, Правда, Любов, Мъдрост, Добродетел, Свобода, Великодушие, Милосърдие, Светлина, Щедрост, Искреност, Равновесие, Чистота, Благоразумие, Жертва, Светлина, Любов...

Идеи, възвишени озарения небесни, като птици прехвърчат през порталите ни...

Поспри!

Помълчи!

Дишай…

Дишай…

Дишай…

Разхлади се във вятъра, който помилва и полюлява…

Ороси се от нежните капчици, стичащи се по стволовете…


Утоли се в тихия дъждец и утолен да си в силата си, както ние преминаваме през всички сезони…

Посрещни Изгревите в короните ни…

Ръцете си протегни и расти…

Расти и порасни…

Порасни високо, високо, в светлите идеи…

В стремежа на клоните Мостовете ни през Светов
ете....

Полети… Лети… Полети - лети… Лети… Лети… Лети…

Видя ли?

Ангел Прелетя! 

В Извечната Светлина всичко е Любов!

Всичко е Любов! 

bottom of page